1. วนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์"
2. UOB YOLO Card Press Conference
3. 20th Anniversary ELCA
4. TISCO WEALTH 7 Days of love
5. Share a coke Party
6. GSK Kick off Conference 2014
7. Gifts of Million Thanks
8. MITR PHOL Sugar เติมหวาน เติมชีวิต กับมิตรผล
9. Coca-Cola ผนึกพลังบวก ร่วมซ่อม..ร่วมสร้าง..กรุงเก่า ใจใหม่
10. Breitling Jet Team Under The Royal Sky
11. The Ultimate Weekend Escape with BMW 7Series
12. Pink Light
  วนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์"
Masterpiece Organizer Co.,Ltd.  เลขที่ 3  ซ.นาคนิวาส39  ถ.นาคนิวาส  ลาดพร้าว71  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2956-1675-7  มือถือ. 086-899-6669  โทรสาร. 0-2932-5006  อีเมล: masterpiece@masterpieceorg.com