1. ELCA (Thailand) Co.,Ltd TOGETHER we are the CHAMPIONS

  image
 2. ในสวนฝัน การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  image
 3. RABBIT TODAY FREE DAILY MAGAZINE LAUNCHING

  image
 4. Blúport Hua Hin Street Performance Festival

  image
 5. Wuttisak Brand Ambassador launch

  image
 6. The Mall Korat Re-Launch Grand Opening

  image
  Masterpiece Organizer Co.,Ltd
     ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานอีเวนท์ทุกรูปแบบ ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน กลยุทธ์ในการทำงาน การเรียนเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ มาร่วมงาน รวมทั้งระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานชิ้นเอกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกงาน ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 10 ปี บนเส้นทางสายอีเว้นท์
     ปัจจุบันบริษัทมาสเตอร์พีซ ออร์กาไนเซอร์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 100 บริษัท ให้ดูแลงานในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน Creative, Press Conference, Product launching, Party, Exhibition, PR, Performance on Stage, etc. ด้วยทีมงานคุณภาพกว่า 30 ชีวิต

เราสัญญาว่าจะทำทุกงานให้สมกับปณิธานของเราคือ  Masterpiece Organizer Co.,Ltd : Make Your Project A Masterpiece
 
Masterpiece Organizer Co.,Ltd.  เลขที่ 3  ซ.นาคนิวาส39  ถ.นาคนิวาส  ลาดพร้าว71  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2956-1675-7  มือถือ. 086-899-6669  โทรสาร. 0-2932-5006  อีเมล: masterpiece@masterpieceorg.com